Formació maneig bàsic de cures pal·liatives pediàtriques

Formació de Cures Pal·liatives, inscripció al curs:
Maneig bàsic de cures pal·liatives pediàtrique

ADREÇAT A: Pediatres, metges/sses i infermers/res de pediatria d’Atenció Primària i de serveis hospitalaris.
DATES: 12,13, 19 i 20 de febrer de 2019
HORARI: Dies 12 i 19 de 16 a 20h i dies 13 i 20 de 8:30 a 14:30h.
PLACES: 25
LLOC: Aula Pare Catany. Recinte Hospital Psiquiàtric.
DURADA: 20 h.
CRÈDITS: Activitat Acreditada per la CFC. Pendent d’acreditació.
OBJECTIUS:

Objectiu principal

Proporcionar els coneixements i les eines per capacitar als professionals sanitaris en l’abordatge integral del pacient amb necessitats d’atenció pal·liativa i la seva família durant l’edat pediàtrica.

Objectius específics
 • Aprendre a identificar als nins i adolescents que precisen Cures Pal·liatives Pediàtriques (CPP), reconeguin especialment el punt d’inflexió en nins fràgils o amb patologia crònica greu.
 • Aprendre a identificar les necessitats físiques, psicoemocionals, sociofamiliars i espirituals del pacient pediàtric o adolescent i la seva família.
 • Adquirir els coneixements necessaris per la valoració adequada i el control dels símptomes en el pacient pediàtric o adolescent en CPP.
 • Adquirir les habilitats per realitzar les cures d’infermeria necessaris tant en l’hospital com en el domicili.
 • Adquirir les habilitats bàsiques de comunicació i de relació d’ajuda per l’abordatge d’una comunicació adequada amb el nin i la seva família en CPP.
 • Reconèixer i manejar els dilemes ètics que duu la situació de final de vida, respectant l’autonomia del pacient pediàtric o adolescent, tenint en compte les dificultats que presenta la pediatria treballar amb nins de diferents edats i no ser competents en la majoria dels casos per a la presa de decisions.
 • Reconèixer la situació d’últims dies en l’edat pediàtrica i adquirir els coneixements i habilitats per l’adequat abordatge del pacient en aquesta fase. Sedació pal·liativa. Atenció al dol.
PROGRAMA
 • Contextualització de les cures pal·liatives pediàtrics a les Illes Balears. Carlos Serrano. Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears.
 • Conceptes generals en CPP: especificitat i singularitat del nin i adolescent. Atenció domiciliària. Atenció continuada.
 • Comunicació i necessitats psicoemocionals del pacient i la família en CPP.
 • Presa de decisions i bioètica aplicada al nin amb necessitat d’atenció pal·liativa.
 • Atenció del dolor en el pacient pediàtric en CP. Rotació d’opioides. – Atenció del dolor en el pacient pediàtric en CP. Casos clínics.
 • Via subcutània.
 • Sedació pal·liativa.
 • Atenció d’altres símptomes físics (respiratoris, nutricionals i digestius) en el pacient pediàtric en CP.
 • Tècniques i cures d’infermeria dels símptomes respiratoris, nutricionals i digestius.
 • Necessitats i recursos socials en la unitat pacient-família- en CPP. Voluntariat.
 • Planificació terapèutica i atenció al final de la vida.
 • Afrontament dels professionals davant el nin al final de la vida. Autocura dels professionals.

Termini d’inscripció: fins al 06 de febrer de 2019
Tràmit d’inscripció: a través del Portal de Personal, centre de formació Cronicitat/Cures Pal·liatives

Per a més informació podeu contactar a través del correu electrònic: cronicitat_cpal@ssib.es