XXIV Curs d’avenços en pediatría

Inscripció amb l’usuari «u» en el Portal de Serveis al personal (intranet.caib.es). Personal no CAIB: hse.formacio1@ssib.es

Programa de la jornada